Thảo dược điều trị suy giãn tĩnh mạch chân

Cao khô hạt dẻ ngựa đã được nghiên cứu y học chứng minh là một liệu pháp hiệu quả cho bệnh suy tĩnh mạch mãn tính (CVI). Cao hạt dẻ ngựa có tác dụng giảm đau, giảm sưng, giảm nặng chân và các triệu chứng khó chịu do giãn tĩnh mạch gây ra.

Hạt dẻ ngựa
Hạt dẻ ngựa (horse chestnut)

Sử dụng cao Hạt dẻ ngựa từ 4 tuần đến 6 tháng: 91% bệnh nhân giảm đau chân, 85% bệnh nhân bớt nặng chân và 84% bệnh nhân giảm sưng phù chân. Thông tin về việc sử dụng cao Hạt dẻ ngựa trong điều trị suy giãn tĩnh mạch mãn tính (SGTMMT) cũng có từ 3 nghiên cứu quan sát 43-45. Những nghiên cứu này bao gồm 10,725 người và đợt điều trị kéo dài từ 4 tuần đến 6 tháng.

Kết quả từ 2 nghiên cứu43,44 cho thấy sau khi điều trị với cao Hạt dẻ ngựa:

  • 91% bệnh nhân SGTMMT có giảm đau chân
  • 85% bệnh nhân SGTMMT có cải thiện triệu chứng nặng chân
  • 84% bệnh nhân SGTMMT được cải thiện phù nề

Những phát hiện trên được củng cố bởi kết quả của nghiên cứu quan sát thứ ba45.

Tài liệu tham khảo:
43. Masuhr T, Holscher U, Honold E. Nutzen-risiko-bewertung von venoplant retard, einem auf aescin standardisisierten präparayt aus roßkastaniensamemenextrakt, bei patienten mit chronischer veneinsuffizienz. Top medizin 1994;8:21-24.
44. Greeske K, Pohlmann BK. [Horse chestnut seed extract–an effective therapy principle in general practice. Drug therapy of chronic venous insufficiency]. Fortschritte der Medizin. 1996;114(15):196-200.
45. Leskow P. Effective treatment with horse chestnut extract (Hoevenol(TM) capsules) in chronic vein insufficiency. [German]. Therapiewoche 1996;46(16):874-877.

Rotuven 300 - Cao hạt dẻ ngựa
Mỗi viên nang Rotuven 300 chứa 300 mg cao khô Hạt dẻ ngựa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!